Pääset opinnoissasi nopeasti tutustumaan kansainvälisen yritysmaailman toimintaan ja rakentamaan tärkeää työkalupakkia tulevaa uraasi varten. IBA:n monipuoliset tutkinto-ohjelmat ovat ihanteellisia myös heille, jotka ovat jo aikaisemmin opiskelleet tai työskennelleet yritysmaailmassa, ja toivovat täydentää osamistaan edelleen. Se on myös loistava vaihtoehto liikkuvaan elämäntyyliin ja esimerkiksi yrittäjiksi pyrkiville, sillä joustava opiskelu IBA:ssa on mahdollista myös verkossa suoritettavien etäopintojen myötä.

Opiskelu IBA:ssa
IBA:ssa voi suorittaa eritasoisia tutkintoja AP-tutkinnosta (lue tanskalaisista tutkinnoista lisää täältä) maisteriin yliopistotasolla. AP-tutkinto yhdistettynä top-up Bachelors-tutkintoon vastaa suomalaista alempaa ammattikorkeakoulututkintoa, ja AP-tutkinnon suorittaneet pääsevät yleensä automaattisesti jatkamaan alansa top-up-ohjelmaan. Voit kuitenkin valita, haluatko suorittaa tutkintosi kokoaikaisena opiskelijana paikan päällä vai kokonaan verkossa!
Korkeakoulun tutkinnot suoritetaan kaikki englanniksi, ja useat tutkinnoista on järjestetty yhteistyössä muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa. Kontaktiopetus suoritetaan pienissä, noin 25-35 opiskelijan ryhmissä, ja opiskelu painottuu käytännönläheisiin projekteihin ja ryhmätöihin, joissa yhteistyökumppanina voi olla paikallisia kuin suurempiakin ylikansallisia yrityksiä. Pääset syventymään myös itsenäiseen oppimistyöhön loppututkielman suunnittelun, luonnostelun ja kirjoittamisen myötä. Opintojen osaksi kuuluu myös työharjoittelujakso, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden laittaa oppimansa teoreettiset taidot käytäntöön kansainvälisessä ympäristössä.
IBA:n erikoisuus on mahdollisuus kokonaan verkossa suoritettaviin ja paikasta riippumattomiin kaupallisen alan tutkintoihin. Joustavuuden ansiosta voit suorittaa opintojasi etänä esimerkiksi töiden, muiden opiskeluiden tai matkustelun ohella. Online-opintoina suorittamasi tutkinto on samanarvoinen muiden vastaavien paikkaan sidottujen tutkintojen kanssa, eikä tutkintotodistukseen kirjata erikseen mainintaa opintojen suoritustavasta.
Englanninkieliset AP-tasoiset tutkinnot
Englanninkieliset Bachelor-tutkinnot
Euro-Asia Business Management-ohjelma antaa sinulle uniikin mahdollisuuden suorittaa tutkintosi kahdessa eri maassa Euroopassa ja Aasiassa! Ensimmäiset kaksi vuotta opiskelet IBA:n kampuksella Tanskassa, ja toiset kaksi vuotta pääset opiskelemaan Shanghai Lixin University of Accounting and Financeen Kiinaan. Shanghaissa kaupallisen alan opintojen lisäksi ohjelmaan kuuluu kiinan kielen kursseja.
Aikaisempiin AP-opintoihin (tai vastaaviin) pohjautuva International Sales & Marketing Management antaa sinulle mahdollisuuden syventäviin opintoihin kaupallisella alalla. Voit halutessasi myös tehdä tämän tutkinnon ohessa verkko-opintoina suoritettavan kaksoistutkinnon (lisää alla).
Jos olet aloittanut opinnot IBA:n AP-tasolta, sinulla on mahdollisuus täydentää opintojasi IBA:n double bachelor-tutkinnolla. Tämä kaksoistutkinto sisältää kaksi opinto-ohjelmaa, joista toinen suoritetaan kokoaikaisena (Bachelor of International Sales & Marketing) ja toinen (Bachelor in Business Management & Marketing) suoritetaan brittiläisen Leeds Beckett Universityn järjestäminä verkko-opintoina.
Täysin verkossa suoritettava Bachelor-tutkinto on tarkoitettu aikaisempien opintojen täydentämiseen heille, jotka toivovat opinnoiltaan täydellistä joustavuutta. Opintojen pohjaksi vaaditaan joko IBA:n AP-tutkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa. Yleensä etäopintoina suoritettavan tutkinnon voi tehdä 2-3 vuodessa, mutta opinnot voi hajauttaa myös korkeintaan kuuden vuoden ajalle.
Maisteritason opinnot ja jatkokoulutukset
IBA:ssa opiskelun lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus vaihto-opintoihin ja työharjoitteluun ulkomailla mm. Erasmus-ohjelman kautta. Lisäksi opiskelijat voivat hakea vaihto-opintoihin Euroopan ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan tai Aasiaan. Ainoana tanskalaisena korkeakouluna IBA tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan vaihto-lukukauteen Yhdysvalloissa Magellan-verkoston kautta. Koulu järjestää vuosittain myös opintomatkoja, ja opiskelijat voivat osallistua ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin, konferensseihin ja muihin kansainvälisiin projekteihin. Työharjoittelu kuuluu lähes jokaiseen IBA:n tutkinto-ohjelmaan, ja koululla onkin laajat verkostot yrityksiin Uudessa-Seelannissa asti parantaakseen opiskelijoidensa työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Kolding
Kolding on noin 60 000 asukkaan idyllinen rannikkokaupunki eteläisessä Tanskassa. Kaupunki on tunnettu muun muassa Tanskan vanhimpiin kuuluvasta Pyhän Nikolauksen kirkosta ja entisestä kuninkaallisesta Koldinghus-linnasta. Kokonsa ja muiden kaupungissa sijaitsevien korkeakoulujen vuoksi se on muodostunut turvalliseksi ja rauhalliseksi oppimista edistäväksi elinympäristöksi kaikille opiskelijoille.