1. Motivaatio on oppimisessa avainasemassa. Erityisesti yhdistettynä pitkäjänteisyyteen se luo edellytykset oppia laajojakin kokonaisuuksia.

2. Uusien asioiden omaksuminen vaatii tarkkavaisuutta ja keskittymiskykyä.

3. Virtuaalilukio tukee kertaamista ja työmuistia. Virtuaalilukio on helppo ja vaivaton tapa kerrata ja tukea omaa työmuistia ja oppimista.

4. Virtuaalilukion tekoäly antaa välittömän tehtäväpalautteen ja arvostelun. Opiskelun intensiteetti ja kiinnostus opittavaan aiheeseen säilyy vahvempana, mikä parantaa asioiden omaksumista ja opiskelijan osaamista.

5. Unen aikana päivän ärsykkeet, kuten opitut aiheet ja asioiden omaksuminen, jäsentyvät pitkäkestoiseen muistiin.

6. Asioiden muistaminen on siis kykyä palauttaa asioita mieleen pitkäkestoisesta muistista. Samalla mieleen palauttamiseen liitetään uuden oppiminen.