Eximian yhteistyökumppaniohjelma

 

Eximiatutor yhteistyöohjelmassa yhteistyökumppanilla on mahdollista tarjota ja laajentaa palveluaan koulutusasiakkaiden parissa.

  • Eximiatutorin automaattinen tehtävien arviointi mahdollistaa opettajien tehtävien ja kokeiden arviointityön automatisoinnin.
  • Opettajan tarkastamisesta aiheutuva työtaakka kevenee oleellisesti ja aikaa vapautuu mm. opettamiseen.
  • Koulut ja ostajaorganisaatiot voivat hankkia Lukiolaisille tarkoitettua Virtuaalilukion suoraan lukio-opiskelijoille.
  • Palvelu sisältää sekä lukion teoriaosuuden että automaattisesti teknologian avulla tarkastettavia tehtäviä.
  • Lukiolaiset saavat automaattisen palautteen kautta käsityksen omasta osaamisestaan ja voivat parantaa omaa osaamistasoaan.

Ota yhteyttä: info@eximiatutor.com