Opetustyön kuormittavuus kasvaa koko ajan. Koronan seurauksena etäopetus lisääntyi, ryhmäkoot suurenivat verkko-opetuksessa, kokeiden ja tenttien tarkastamiseen syntyi pullonkauloja. Lisäksi haasteita ovat lisänneet opiskelijoiden verkko-oppimisen vaikeudet, suunnitellussa opetusvauhdissa pysyminen ja tasa-arvoisemman opetuksen tavoitteiden tuottamat jatkuvat kustannuspaineet.

– samaan aikaan taloudellista tehokkuutta edellytetään julkisten varojen käytössä ja sitä seurataan yhä tarkemmin!

 

Tutustu seuraavaksi: Tehtävien automaattinen arviointi tukee tasa-arvoa