Mikäli yrityksellä on käytössä koulutusalustoja eli LMS systeemejä, voimme integroida tarkastusteknologian rajapinnan kautta.

Automaattinen tehtävien ja kokeiden arviointi voidaan yhdistää osaksi keskeisiä koulutusalustoja, kuten Canvas, Itslearning ja Moodle.

Koulutusalustoihin tekstiesseekysymyksiin integroidaan visuaalinen toiminto(moduuli), jolloin:

  • opiskelija itse valitsee sopivan aiheen mukaisen tehtävän,
  • laatii tekstipohjaisen vastauksen ja
  • saa automaattisen arvioinnin (tarkastus, pisteytys ja palaute).

Rajapinta tai integraatio noudattaa yleistä learning tools interoperability  LTI- standardia.

Keskeistä palvelun käyttöönotossa on tehtävien ja mallivastauksien olemassaolo tai niiden laatiminen. Mallivastauksista muokataan ns. tarkasteita, joiden avulla AI- teknologia vertaa opiskelijan vastauksia ns. oikeaan vastaukseen.

Mallivastauksien muokkaaminen  voidaan toteuttaa asiakkaan toimesta tai Eximia voi toteuttaa ne tilaustyönä.

Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää pääsyä tilaajan koulutusalustan palvelimelle. Annamme mahdollisista muokkauksista arvion ennen integraation aloittamista.

Ota yhteyttä ennen projektin aloittamista: info@eximiatutor.com

Tutustu seuraavaksi: Yhteistyökumppaneille