Mikäli  käytössä on jo koulutusalusta, voimme integroida AI-avusteisen sisällöntuotannon ja tarkastusteknologian rajapinnan kautta

Automaattinen tehtävien ja kokeiden arviointi sekä tehtävien tekeminen ja sisällön tuotanto voidaan yhdistää osaksi keskeisiä koulutusalustoja, kuten Canvas, Itslearning ja Moodle.Rajapinta tai integraatio noudattaa yleistä learning tools interoperability  LTI- standardia.

Automaattisen arvioinnin ja sisältömateriaalin laatimisessa tekoälyn keskeiset hyödyt ovat:

  • Opiskelija voi itsenäisesti tehdä harjoitustehtäviä ja saada niistä palautetta (voittaa aikaa ja voi opiskella itsenäisesti).
  • Sisällön laatija voi laatia tehtäviä systemaattisesti ja nopeasti (tehtävien laatiminen on strukturoitua ja nopeata, tehtäviä voi käyttää jatkossakin).
  • Asiapohjaisen sisällön laatimisessa tekoäly nopeuttaa työskentelyä (Oppimateriaalin laatimisessa tekoäly toimii asiantuntijan kirjoittajana)

Tekoälyn käyttöönoton vaiheet ja hyödyt

Aikaa vievimmät työvaiheet ovat sisällön ja (tehtävä)tarkasteiden laatiminen. Mikäli tehtävien mallivastaukset ja tarkasteet laaditaan manuaalisesti aikaa kuluu noin 10 – 20 minuuttia, mikä voitetaan tarkastusvaiheessa takaisin.

Sisällön työstäminen (teoriat, sparraustehtävät, harjoitustehtävät ja koetehtävät) on mahdollista toteuttaa Eximiatutorissa tekoälyavusteisesti. Tämä nopeuttaa tulevaisuudessa  sisällön ja oppimateriaalien laatimista ja jokaisella asiantuntijalla, kouluttajalla sekä opettajalla on mahdollisuus tuottaa sisältöä.

Eximiatutor.com tuottaa esitarkastuksen, jonka kouluttaja hyväksyy tai muokkaa parilla klikkauksella. Lopuksi tulokset kootaan taulukkoon. Noin 25 – 30 henkilön ryhmän tarkastuksessa harjaantunut opettaja voi vähentää kokonaisaikaa 35 – 65 %. 

Käyttöönottovaiheessa asiakas saa käyttö- ja tehtävien laatimisen oppaan ja lisäksi  täsmäkoulutuksen, miten (koe)tehtäviä ja sisältöjä  laaditaan.

Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää pääsyä tilaajan koulutusalustan palvelimelle. Annamme mahdollisista muokkauksista arvion ennen integraation aloittamista.

Ota yhteyttä ennen projektin aloittamista: info@eximiatutor.com

Tutustu seuraavaksi: Yhteistyökumppaneille