SaaS- pohjaiset palvelut käytössänne, myös integraatio oppimisalustaan (LMS).

Perusasioiden riittävä ja hyvä hallitseminen avaa mahdollisuuden soveltaa tietoja ja on väylä kohti kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä. Opiskellessa ja tehtäviä tehdessä palautteen saaminen ohjaa tehokkaasti ymmärtämään mahdollisia osaamisen katvealueita, jotka on mahdollista paikata kertaamisella.

Eximiatutor.com arviointiteknologia perustuu akatemian ja HY:n huippututkimusyksiköissä aikanaan tehtyihin tutkimuslöydöksiin, joita on edelleen kehitetty palvelutuotteiksi. Arviointiteknologia tarvitsee opettajaa (tehtävän laatijan) tehtävien ja kokeiden laatimisessa. Toisin kuin yleiset tekoälyratkaisut arvioinnin kriteerit perustuvat aina opettajan, oppimateriaalin tai opetussuunnitelman linjauksiin sisällöstä.  Taustalla voi olla niin tieteellinen artikkeli kuin kuvaus mitä kustakin asiasta on tarkoitus omaksua.

Eximiatutor tuotantoprosessi

Tehtävien ja kokeiden  lisäksi tekoäly tarjoaa mahdollisuuden luoda oppimateriaalia nykyistä jouhevammin. Asiantuntijan (opettajan) ohjauksessa uusia sisältöjä (perinteistä teoriaa tai visuaalista- ja videopohjaista oppimateriaalia) on mahdollista laatia aikaisempaa tehokkaammin suoraan opiskelukäyttöön ilman välivaiheita.

Tekoälytyöskentelyssä on oleellista omata aihealueen asiatuntijuus. Tällöin on kyettävä arvioimaan laadittavan opetusmateriaalin sisältöä ja että se on opetuksen kannalta oikeanlaista (sisältää tarvittavat asiat ja tiedot). Tehtävien ja kokeiden laatimisessa on edelleen hyvä, että opettaja käyttää omaa asiantuntemusta ja tekee tehtävät oman ajatuksensa mukaan. Tekoälyn käyttöä kannattaa lisätä vaiheittain harkiten.

Samalla tavoin kannattaa edetä oppimateriaalin laatimisessa eli kontrolloida ja arvioidaaluksi  sisältöä suhteessa tekoälylle esitettyyn sisällöntuotantopyyntöön.  Tulevaisuudessa opetukseen panostamisen lisäämisen ohella on ”promptin kontrollointi” asiatuntijatyöntekijän, kuten sisältöä laativan opettajan keskeinen tehtävä. Erityisesti oppimateraalien laatimisessa (teoriat , tehtävät) promptpyyntöjen tuloksien arviointi ja kontrollointi on oleellista.

Valitse käyttötarkoitukseesi sopiva lisenssi!

Lisenssit lukioon, virtuaalilukio (lisenssit 1 ja 3). Oppilas kertaa ja opiskelee aineita itsenäisesti tai opettajan johdolla koko ajan saaden tekoälyn tuottamaa palautetta osaamisestaan. Soveltuu myös aiheeseen perehtymiseen ennen varsinaista opetuskertaa.

Lisenssi muille oppiasteille peruskoulusta yliopistoon (lisenssi 2). Opiskeijoille avoin (ei vaadi kirjautumista) vastausympäristö ja samalla opettaja saa automaattisen arvioinnin, jonka opettaja hyväksyy tai muokkaa. Lisenssin etuina ovat arvioinnin tehostuminen ja käyttöönoton helppous. Vastauslinkin saatuaan opiskelijat siirtyvät vastausalueelle. Kokeen tai tehtävät suoritettuaan opiskelijat lisäävät pyydetyn tunnistetiedon, jonka perusteella  arviointitulos ohjataan opiskelijalle.

Teknologian integroiminen (lisenssi 4). asiakkaan opetusalustaan. Automaattinen tehtävien ja kokeiden arviointi voidaan yhdistää osaksi keskeisiä koulutusalustoja, kuten Canvas  ja Moodle (lisenssi 4). Rajapinta tai integraatio noudattaa pääosin yleistä learning tools interoperability LTI 1.3- standardia. Kysy lisää!

 

Ota yhteyttä heti, kun pohditte tekoälyn ja tarkastusteknologian käyttöönottoa.  Se nopeuttaa palvelun käyttöönottoa. : info@eximiatutor.com