Kaksi vaihtoehtoa  hyödyntää tarkastusteknologiaa: Heti valmis SaaS- pohjainen oppimissovellus tai teknologian  integroiminen olemassa olevaan oppimisalustaan (LMS)

Mikäli halutaan tarjota opiskelijoille helppo ratkaisu parantaa osaamista joustavasti, valitaan SaaS- pohjainen sovellus, sen avulla oppilas kertaa ja opiskelee aineita itsenäisesti milloin vain saaden välitöntä palautetta osaamisestaan. Soveltuu myös aiheeseen perehtymiseen ennen varsinaista opetusta.

Valmis sisältö tai kurssi (tehtävät ja malliratkaisut)  voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Jos halutaan laatia uutta sisältöä, kannattaa asia ottaa heti puheeksi kanssamme, sillä teknologian käyttöönotto on nopeata, mutta sisältöjen laatiminen hitaampaa.

Teknologian integroiminen asiakkaan opetusalustaan. Automaattinen tehtävien ja kokeiden arviointi voidaan yhdistää osaksi keskeisiä koulutusalustoja, kuten Canvas, Itslearning ja Moodle.

Koulutusalustoihin integroidaan visuaalinen toiminto(moduuli), jossa opiskelija saa:

  • valita sopivan aiheen mukaisen tehtävän,
  • laatia tekstipohjaisen vastauksen ja
  • automaattisen arvioinnin (tarkastus, pisteytys ja palaute).

Rajapinta tai integraatio noudattaa yleistä learning tools interoperability LTI 1.3- standardia.

 

Voimme poistaa monta monimutkaista kehitysvaihetta ja nopeuttaa palvelun käyttöönottoa. Ota yhteyttä heti, kun pohditte tarkastusteknologian käyttöönottoa, viimeistään ennen projektin aloittamista: