Jotta opiskelijoita voisi innostaa etenemään opinnoissaan, vaaditaan opetukselta myös uudistumista.

Paitsi, että tekoäly avittaa tenttien esiarviointia, ennen kaikkea sen avulla voidaan tuottaa nopeammin laadukasta opetusmateriaalia suoraan opetuskäyttöön (oppimisalustalle).

Oikea-aikainen arviointi ja palaute motivoi  ja tehostaa opiskelua. Digitaaliset oppimissovellukset lisäävät tasa-arvoa ja auttavat vähentämään diversiteetin haasteita. Kehittämisen kannalta monialaisesti kerätty tieto on tärkeää ja ohjaa jatkokehitystä.
Opetustyön kehittäminen ja uusien sopivien teknologioiden käyttöönotolla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon ja suoritustasoon. Motivoituneempi opiskelija suunnittelee itse opintojensa etenemistä ja  valmistumisensa ajankohtaa.

 

Tutustu seuraavaksi: Palveluratkaisumme oppilaitoksille