Koulun haasteena on innostaa oppilaita opiskelussa ja lisätä omatoimisuutta sekä vastuunottoa omasta opiskelusta. 

Koulu kamppailee oppilaiden ajasta yhä moninaisemman ja houkuttelevamman vapaa-ajan tarjonnan kanssa. 

Oikea-aikainen arviointi ja palaute tehostaa ja motivoi opiskelijoita. Digitaaliset oppimissovellukset lisäävät tasa-arvoa ja auttavat vähentämään diversiteetin haasteita. Kehittämisen kannalta monialaisesti kerätty tieto on tärkeää ja ohjaa jatkokehitystä.

 

Tutustu seuraavaksi: Palveluratkaisumme oppilaitoksille