Koulutuksen tuoma ymmärrys lisää oppimisen ja yhteiskunnan keskinäistä koheesiota sekä vaikuttaa keskeisesti siihen, miltä ympäristömme näyttää ja lopulta, kuinka hyvä täällä on elää.

Koulutus on tulevaisuudessa keskeisessä roolissa yhteiskunnan asenteiden ohjaajana ja resilienssin turvaajana. Hollannissa yhteistyökumppanimme Fontysin ammattikorkeakoulu on luonut tasa-arvoisen ja monialaisen oppimisympäristön. 

 

Tutustu seuraavaksi: Ajankäytön haasteet opiskelussa