Mikä on Eximiatutor AI-arviointiteknologia

Eximiatutor on tekoälypohjainen arviointiteknologia Opiskelijoille ja Opettajille.

Opiskelijat saavat välittömästi oikea-aikaista palautetta harjoitustehtävistä ja voivat kerrata heikommin osattuja osa-alueita.

Opettajan AI-työkalu automatisoi kokeiden ja tehtäväsarjojen arviointia. Opettajalla on myös mahdollisuus oikaista tekoälyn tuottamaa arviointia.

Tekoälyteknologiat ovat tulossa koulutussektorin eri oppiasteille. Eximiatutor arviointiteknologia analysoi ja arvioi opiskelijoiden harjoitustehtäviä ja kokeita. Sovellus helpottaa ajoittain puuduttavaa opettajien kokeiden tarkastamistyötä ja nopeuttaa sitä. Eximiatutorin tekoäly on läpinäkyvä antaen opettajalle (tehtävän laatijalle) mahdollisuuden määrittää ja hallita tehtävien kriteerit.

Eximiatutor AI teknologiassa voidaan ottaa huomioon opetuksen sisältöä, opetusmateriaaleja ja opetussuunnitelmia yleisiä tekoälyratkaisuja paremmin.

Miten palvelu otetaan käyttöön

Kuluttajatuotteet. Yksittäiset tuotteet omaan käyttöön ostetaan verkkokaupasta. Asiakas saa käyttöönottoon liittyvän sähköpostin, jossa on linkki, josta palvelun saa käyttöön.

Oppilaitoksille tarkoitettuja opettajien AI-arviointityökaluja ja opiskelijoille suunnattujen tehtävien AI-arviointia sisältävien opetussisältöjä voi tilata suoraan Eximiatutorin tukkukaupasta tai erilaisista julkisista esikilpailutetuista verkkokaupoista.

Tilaaja määrittää lisenssien määrän ja toimittaa turvapostissa lisensioitavien opiskelijoiden sähköpostit. Lisenssit ovat voimassa vuoden ja jatkuvat automaattisesti seuraavalle vuodelle. Mikäli tilaus halutaan päättää siitä pitää ilmoittaa 2 kuukautta aikaisemmin, ennen seuraavan tilauskauden alkamista. Opettajat saavat kouluhankinnoissa lisenssit ilmaiseksi.

Toinen vaihtoehto on, jos halutaan testata etuja ja vakuuttua hyödyistä tilata koulutus- ja pilotointiprojekti. Eximiatutor tarjoaa koulutusta ja pilotointia, jossa asiakkaalle tuotetaan haluamassaan laajuudessa kokeiden AI-arviointiprojekti tai tuotetaan tilaajan kanssa yhteistyössä asiakkaan opiskelijoille tarkoitettu opetus- ja kertaussisältö, joka sisältää harjoitustehtäviä. Tilaaja vastaa sisällöstä ja toimittaja kouluttaa tilaajan tekemään harjoitustehtäviä ja varmistaa pilot-projektin toteutuksen.

Arviointiteknologian toimintaperiaate

Palvelu perustuu Eximiatutorin asiantuntijoiden kehittämään AI-teknologiaan ja on useiden vuosien tuotekehittelyn tulos. Tehtäviä laadittaessa muodostetaan oikeista asioista ns. tarkasteita esimerkkilauseita, joista algoritmit muodostavat tarkastinsysteemin. Opiskelijan vastaukset siirtyvät tekoälyalgoritmien ohjaamaan tarkastinsysteemiin, joka etsii opiskelijoiden vastauksista vastaavuuksia. Opiskelija saa välittömästi arvioinnin. Samaten opettaja saa arviointiehdotuksen, jonka hyväksyy tai muokkaa.

Mitä hyötyä Eximiatutor AI arvioinnista on?

Opiskelijalle välitön arviointi on arvokasta, sillä ajatusprosessin ollessa yhä keskittynyt tehtävään, hän saa palautetta, mikä tehostaa työmuistissa tapahtuvaa prosessointia. Muutaman kerran ajatustasolla tehty pohdinta aiheesta auttaa asian omaksumisessa ja oppimisessa. Samalla oppilas saa puutteellisesti osatusta aiheesta tiedon ja voi keskittyä parantamaan osaamistaan kertaamalla.

Oppilaat saavat välittömästi tehtävistä palautetta ja voivat kerrata puutteita. Palvelua (opiskella, kerrata ja valmistautua kokeeseen) voi hyödyntää oman aikataulunsa mukaan joustavasti aina saaden kuitenkin oikea-aikaista palautetta.

Opettajien AI-koearviointi nopeuttaa ja helpottaa tarkastustyötä. Aikaisemmin 5 – 10 tuntia vienyt kokeiden tarkastus voidaan tehdä tunnissa. Tarkastustyön helpottaminen avaa mahdollisuuksia yksilöllisempään palautteen antamiseen opiskelijoille taikka järjestää muita oppimistilanteita. Samalla se  vähentää aikataulupaineita ja vähentää stressiä.

Opettajien ajankäytössä on havaittu 30 – 88 % ajan säästöä perinteiseen tarkastamiseen verrattuna.