Tekoäly, kätevä tapa parantaa osaamista ja saada parempia tuloksia lukiossa.

Virtuaalilukio on tarkoitettu lukiolaisille tai vastaavia opintoja suorittaville kertaamisen työkaluksi. Kaikki hyötyvät systemaattisesta tavasta kerrata teoriaa ja tehdä tehtäviä omassa tahdissaan.

Jos et ole tyytyväinen tuloksiisi tai sinulle on kertynyt paljon luettavaa kerralla kokeisiin ja aika ei riitä, niin kannattaa kysyä neuvoa. Virtuaalilukion avulla voit selvittää tämän hetkistä osaamistasi ja jatkossa käyttää sitä opiskelun ja kertaamisen tukena sekä apuvälineenä oppitunneille ja kokeisiin valmistautuessa.  Virtuaalilukio kattaa miltei kaikki lukioaineet (60 – 70 kurssia) ja sillä on oppimistakuu.

Tästä Virtuaalilukioon

AI-ratkaisut helpottavat oppimisvaikeuksissa, lisäävät tasa-arvoa ja edistävät tulevaisuuden hyvinvointia.

Monisyisten oppimishaasteiden ja segregaation voimistuessa opinnoiissa nuorten yksilöllinen tukeminen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen vie opetuksen voimavaroja. Kaikki tuki opetukseen, mikä vähentää opettajan työn painetta, lisää hyvinvointia koulussa ja opinnoissa.

Tasapuolisesti kaikille saatavilla oleva palvelu, joka sisältää kattavasti pakolliset oppiaineet ja kurssit antaa opiskelijoille mahdollisuuden nostaa omaa osaamistaan yksilöllisesti.

Oppilaitoksille on tarjoilla MOOAs, avoin koe- ja tehtäväympärsitö, jossa opettaja saa tekoälyllä tuotetun automaattisen arvioinnin (Oppilaan ei tarvitse kirjautua mihinkään uuteen järjestelmään). Oppilaille yksityisesti tai koulun kautta on mahdollista ottaa käyttöön omaa osaamista varmistava ja kehittävä automaattista palautetta tehtävistä antava palvelu, joka sisältää teoriaosan ja tehtäviä.  Tarjoamme myös integrointimahdollisuutta oppimisalustoihin (LMS).

Tästä oppilaitoksille osioon

 

 

AI parantaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia ja on avain tulevaisuuden kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä.

Motivoitunut omaa työtään ja yrityksen toimintaa kehittävä henkilöstö on yrityksen selkäranka. Sopivan vaativat tehtävät ja kehittymismahdollisuudet takaavat mahdollisuuden harjaantumiseen ja ottaa vastaan uusia entistä haastavampia työtehtäviä. Henkilöstön osaamisen kehittyminen vaikuttaa suotuisasti  yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen.

Henkilöstö ja yritys muodostavat arvopohjan, johon yrityksen arvot ja strategia vaikuttavat. Johdon ja HR- esimiesten kannattaa seurata koko ajan henkilöstön kykyä toimia ja menestyä työtehtävissä.

Sopiva työtehtävien alkuvaiheessa oleva tutustumiskoulutus tai työtehtävien muutoksessa tarjottu koulutus pitää henkilöstön sitoutuneena yritykseen ja sen imago kehittyy niin työnantajana kuin haluttuna työpaikkana.

Tarjoamme yrityksille oppimisen- ja koulutuksen palvelua, jossa työntekijä on keskiössä ja itse turvallisesti opiskellessaan saa palautetta opintojen ja tehtävien suorittamisesta.

 Automaation ansiosta yritys voi ylläpitää koulutuspalvelujärjestelmää aikaisempaa edullisemmin ja mikä parasta työntekijät saavat palautetta osaamisesta. Oppimisen laadun varmistaminen ja osaamisen todellinen lisääminen ei tuo lisäkustannuksia – päinvastoin.

Tästä Yrityksille osioon

Ota yhteyttä – Me autamme

Asiakaspalveluun voitte olla yhteydessä maanantaista torstaihin klo 11.00-16.00:

Puhelimitse: tai +358 (0)400 766 725
Sähköpostitse: info@eximiatutor.com

Eximiatutor.com.

Anna tekoälyn auttaa ja helpottaa arviointityötä.

Tiedä, mitä osaat!