Yhteiskunnan muutoksessa koulu ja opettajat ovat avainroolissa monikulttuurisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa.

Koulutus on avain  tasa-arvoisemman ja yksilöä huomioivan turvallisen yhteiskunnan kehittämisessä.

 

Source: CC BY-SA 2.0 Wikimedia Commons

The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. B.B. King

 

Tutustu seuraavaksi: Diversiteetin ja inkluusion haaste