Klisee tai ei, työntekijä on yrityksen voimavara.

 Jos yritys tarjoaa työntekijöille pätevöittävää koulutusta, se luo työntekijöille mielekkyyttä ja motivaatiota kehittyä tehtävissä ja vastaanottaa vaativampia tehtäviä.

Koulutuspalvelumme soveltuvat:

1.yrityksien sisäisten koulutuspolkujen ja -kokonaisuuksien toteuttamiseen,

2.yrityksien toteuttamaan omien asiakasryhmien koulutukseen. 

Palvelumme sisältämä automaatio  tuottaa käyttäjälle yksilöllisen palautteen omasta osaamisesta. Palaute on henkilökohtaista ja luo turvallisen ja motivoivan ympäristön lisätä omaa osaamista. Samalla työntekijät voivat seurata omaa kehitystään ja saavat omalle työpolulleen selkeän suunnan kehittyä tehtävissä.

Palvelu ei sido henkilökuntaa eli oppiminen vapauttaa resursseja. Ei enää ylläpitoa, tehtävien tarkastamista, moderointia eikä myöskään keinotekoisia monivalintakysymyksiä.

Työntekijöille tarjottavat koulutuskokonaisuudet tai oppimisreitit ovat toteutettavissa edullisestivaikuttavammin ja tehokkaammin.

Osaaminen on osa tuottavuutta!

 

Tutustu seuraavaksi: Parempi osaaminen luo pohjan kehitykselle