*Tunnistetieto on oppilaitoksen itsensä määriteltävissä. Tunnistetieto voi olla, numerokoodi, nimi, s-posti. Mikäli kyseessä on numerokoodi opettajan työnä on koodata arvostelu oikealle oppilaalle käytettyyn järjestelmään. Mitä vähemmän työstettävää opettajalla on, sitä turvallisempi ratkaisu on. Eli tunnistetieto on riittävän kattava (vähintään etunimi ja sukunimi tai sähköpostiosoite), niin opettaja voi ilman isompaa työvaihetta yhdistää arvioinnin oikealle henkilölle.