Opiskelijan yksilöllisiä ominaisuuksia huomioivia ja turvallisen oppimisympäristön tuottavia sekä oppimista tehostavia uusia palveluita kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti. Automaattisen arviointi motivoi entisestään opiskelijoita ja parantaa tasa-arvoa.

 

Uusien pedagogisesti suunniteltujen palveluiden tuottama lisäarvo jakautuu koko kouluyhteisöön, hyötyjinä ovat koulu itse, opettajat sekä oppilaat.

Tutustu seuraavaksi: Yhteiskunnan ja koulutuksen välinen koheesio