Minulta kysytään usein, mitä työtä voin tehdä kasvatustieteen maisteriksi valmistuttuani. Yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede ovat aloja, joista ei suoraan valmistuta mihinkään ammattiin, joten työllistyminen herättää luonnollisesti kiinnostusta. Koulutusohjelmasta valmistuneet maisterit voivat työskennellä esimerkiksi koulutussuunnittelijoina, uraohjaajina, henkilöstön kehittäjinä, tutkijoina, hallintovirkamiehinä, henkilöstöpäällikköinä jne. Vaihtoehtoja on monia, joten alan opiskelijalla on oltava viimeistään kolmantena vuonna melko tarkka suunta siitä, mitä hän haluaa tehdä ”isona”.

Hakiessani opiskelemaan kasvatustiedettä Jyväskylän yliopistoon, en vielä tiennyt alan tarjoamista työllistymismahdollisuuksista juuri mitään. Kiinnostuin kasvatustieteistä, sillä ala yhdistelee ihmisen oppimista, kasvua ja kehitystä. Opinnot koostuvat noin puolet kasvatustieteistä ja puolet opiskelijan itse valitsemista sivuaineista. Mielestäni tämä on ollut paras ominaisuus opinnoissani, sillä sivuaineiden avulla olen kyennyt opiskelemaan muita itseäni kiinnostavia aloja. Koen, että oma osaamiskenttäni on laajentunut tämän mahdollisuuden ansiosta.

Opintojen aikana kannattaa miettiä mihin haluaa tulevaisuudessa suuntautua, sillä sivuaineiden tulee olla omia suunnitelmia tukevia. Viimeistään kandia tehdessään opiskelijan pitää päättää, lukeeko hän kasvatustiedettä vai aikuiskasvatustiedettä pääaineenaan. Itse päädyin aikuiskasvatustieteeseen. Opinnot ovat tähän mennessä sisältäneet koulutuksen suunnitteluun ja hallintoon, työllistymiseen sekä oppimis- ja motivaatiopsykologiaan liittyviä kursseja.

Yliopiston alettua olin erittäin innostunut psykologiasta, mutta suorittaessani psykologian perusopintoja tajusin, ettei se ollut oma juttuni. Valitsin psykologian lisäksi sivuaineikseni johtamista, markkinointia ja saksaa. Markkinoinnin opinnot avasivat minulle ihan uuden maailman. Motivaatio opiskelua kohtaan kohosi, sillä silloin tiesin, mitä tulevaisuudeltani halusin.

Tällä hetkellä työskentelen opintojen ohessa Valmennustiimi Eximialla markkinointiassistenttina. Työssä saan yhdistää suurimpia kiinnostuksenkohteitani; markkinointia ja koulutusta. Mielestäni aikuiskasvatustiede avaa monia ovia, sillä opiskelija voi itse muokata tutkinnostaan hyvin omanlaisensa. Opiskelijan täytyy vain olla määrätietoinen osatakseen valita itselleen sopivat sivuaineet.