Palautteen saaminen opiskelijalle on iso asia. Se voi olla herkkä hetki, jolloin oma osaamattomuus paljastuu ja minäkuva rusentuu herkässä nuoruusvaiheessa, tai se voi lisätä heikon itsetunnon omaavaa. Useimmiten se on jotain tältä väliltä. Koska luennoitsijoilla ja opettajilla ei ole riittävästi aikaresurssia palautteen antoon, olisi panostettava esimerkiksi sellaisiin teknologioihin, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti havaita oman vastauksensa ja ns. mallivastauksen eron ja ymmärtää, mitä asioita tulisi kerrata. Tämä saattaa olla liian vaativaa opiskelijoille nykyaikana, kun kaikki palvelut ovat käsillä ja automatisoituja. Fakta on, ettei opettajilla ole riittävästi aikaa yksilölliseen palautteen antoon tai vaativien tehtävien läpikäyntiin ja kokeiden korjaukseen. Opettajat ovat enemmän neuvonantajia ja fasilitoijia, eli luovat mahdollisuuksia ja kertovat erilaisista tavoista toteuttaa oppimista.

Tekoäly, neuroverkot ja koneoppiminen ovat jo nyt läsnä. Oppimisen ja kurssien sekä opetuksen järjestäminen tulee helpottumaan teknologian kehittyessä. Opettajan työ tulee muuttumaan, mutta teknologia rientää apuun. Tekoäly valjastetaan tarkistamaan ja arvioimaan tehtäviä. Kone voittaa ihmisen ja tekee tarkastustyötä puoli-ilmaiseksi, opettaja organisoi ja antaa loppuhyväksyntänsä sekä allekirjoittaa todistuksen. Opettaminen ja oppimisprosessi korostuu ja opiskelijat tekevät osan koulutyöstään kotona tai muualla kuin koulussa opetusalustojen ja ohjelmistojen kanssa.

Uusi oppimisen tekoäly tehostaa suomalaisten lukiolaisten oppimista

Eximia on luonut tekoälyä (AI) hyödyntävän teknologian lukioon (Virtuaalilukio), jonka avulla voidaan automaattisesti arvostella ja pisteyttää esseetehtäviä. Myös muut tehtävätyypit ratkaistaan automaattisesti. Harjoitustehtävistä saatava palaute ohjaa opiskelijaa kertaamaan heikommin osatut alueet ja kertoo, mitä parantamalla saa paremman arvosanan. Lopulta epäselvien asioiden kertaaminen ja rutiinin lisääminen eli harjoitustehtävien tekeminen lisäävät varmuutta ja osaamista, minkä jälkeen kokeen suoritettuaan oppilaan osaamistaso on noussut ja hän saa myös kurssikokeesta kasvaneella rutinoituneemmalla osaamisella hyvän tuloksen.

Tutustu Virtuaalilukioon ja sen hyötyihin osoitteessa eximia.education!