Miten AI nopeuttaa kokeiden pitämistä

Normaalisti opettajalla menee puolituntia koetehtävien laatimiseen yläkoulussa, lukiossa ja muussa koulutuksessa, ellei hän käytä vanhoja koetehtäviä koejärjestelmästä (opetusalustalta). Ajatteluprosessi vie lisäksi ns. latenttia aikaa, jonka jälkeen kysymykset ladataan tai kirjoitetaan koealustaan.

Kokeen korjaaminen vie harjaantuneelta opettajalta noin 4-5 minuuttia (4 erilaista tekstitehtävää), kun prosessi menee jouhevasti. Kokeen edellyttämä ajatustyö, suunnittelu ja pisteytys ovat vaativa prosessi, eikä sitä oikein pysty ilman strukturoitua järjestelmää edes tekemään. Kokeiden tarkastamisessa nousee esiin ennalta arvaamattomia asioita ja opettaja joutuu säätämään pisteytysskaalaansa. Mikäli pisteskaalaus muuttuu kesken tarkastuksen, täytyy myös aiemmin läpikäydyt kokeet tarkastaa uudelleen.

Arviointi on luova prosessi ja ihmisen aivot ovat ylivoimainen tapa tehdä tarkastusta, kun määrä ei nouse liian isoksi. Aivot ovat sopivan pedantit ja samalla kokonaisuutta hahmottavat (kokeen tuloskeskiarvo pyörii latentisti päässä, lisäksi havaitaan, mitä asioita osataan ja mitä ei).

30 oppilaan ryhmän kokeiden tarkastamisessa aikaa menee 2,5 ehkä 3 tuntia, tarkastustyötä ei voi kuitenkaan tehdä suoraan kertaistumalta, vaan välillä on otettava tauko ja jatkettava myöhemmin. Kaikkine korjauksineen ja uudelleen tarkastuksineen kokeeseen saattaa aikaa mennä tuplasti eli 5 tai peräti 6 tuntia. Pahimmillaan opettaja käyttää tarkastamiseen koko viikon arki-illat.

Automaattinen (esi)tarkastus  jouhevoittaa työtä!

Tekoälyavusteinen kokeen esitarkastus tuottaa opettajalle suoraan arviointiehdotuksen. Opettaja tarkastaa tulosparametrit ja hyväksyy tai muokkaa esitarkastusta. Aikaa menee varovasti arvioituna 0,5-3 minuuttia per koe, riippuen vastauksen pituudesta ja pitääkö esitarkastusta muokata. Näin laskien aikaa kuluu 1,25 tuntia. Vaikka tekoälyn etu olisi kiistaton, on oltava kriittinen ja ymmärrettävä, että säästääkseen aikaa laadun kärsimättä on opittava käyttämään esitarkastusta.

Suurin hyöty on, että tehtävää voi skaalata eli käyttää rajattomasti uudelleen. Samalla tehtävän on mahdollista kehittyä tai siitä voi syntyä helposti erilaisia variaatioita.

Mikäli jouheva käyttö ei ala sujumaan harjoittelun, jälkeen voi pyytää apua. Kannattaa myös tunnustaa, ettei omalla kohdalla tekoälyn käyttö ainakaan nyt hyödytä. On siis tärkeää kokeilla ja luoda oma käsitys. Sisällöt ja kurssit muuttuvat, ehkä seuraavassa vaiheessa esitarkastus saattaa olla hyödyllinen.

Voit myös katsoa videon aiheesta tästä linkistä: https://drive.google.com/file/d/11916vxMNP4h0n1uoPpDuQukqh2vgaeNd/view?usp=drive_link

 

 

Hyvää Syksyn jatkoa!

Pasi Petäjä, eximiatutor.com

 

Lisäinfoa: shop.eximiatutor.com

Tiedustele palvelua tai pyydä esittely; info@eximiatutor.com