Tämän ratkaisun myötä me Eximialla toivotamme oikein mukavaa vappua, ja intoa myös vappujuhlien jälkeisiin lukuihin!

Vastaus:

A) Kuvaajat 1 ja 4: typen ja fosforin määrät vedessä vähenevät, koska limaska käyttää niitä kasvuun ja valkuaisainetuotantoon

Kuvaaja 2: pikkulimaskan valkuaisainepitoisuuden voimakas lisääntyminen.

Kuvaaja 3: limaskapopulaation määrällinen lisääntyminen, biomassan kasvu.

B) Kuvaaja 1: typen määrä vedessä vähenee, jolloin levät eivät saa riittävää määrää kasvulleen välttämätöntä typpeä.

Kuvaaja 4: myös fosforin määrän väheneminen vedessä rajoittaa levien kasvua.

Pintakellujana pikkulimaska estää valon pääsyä veteen, jolloin levien yhteyttämistehokkuus heikkenee.

C) Vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavat typen ja fosforin lisääntyminen

Rehevöitymistä voidaan rajoittaa korjaamalla vedestä pois ravinteita itseensä rikastavaa, nopeasti kasvavaa pikkulimaskaa

D) Rehevöitymistä voidaan estää vähentämällä valuma-alueelta tulevaa kuormitusta:

Jätevedet

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien tehokkaampi puhdistaminen jätevedenpuhdistamolla.

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien talouksien jätevesien parempi käsittely.

Pistekuormitukselle raja-arvot ja niiden valvonta

Maa- ja metsätalous

Ympäristöystävällisemmät viljelymenetelmät

– lannoitemäärä oikea, levittämisajankohta keväällä, kun kasvit pystyvät parhaiten sitomaan lannoitteiden ravinteita

-viljelemättömät suojavyöhykkeet peltojen ja vesistöjen väliin

-metsien hakkuissa rantaan jätettävä suojavyöhyke

-kosteikkojen perustaminen

Järvien kunnostus

-tarpeellista, kun sisäinen kuormitus on käynnistynyt

Seuraavista neljä kohtaa

-muu vesikasvien vähentäminen esim. niittämällä

-hoitokalastus

-petokalaistutukset

-pohjan ruoppaus

-hapetus