Opettajilta vaaditaan jatkossa vielä nykyistäkin enemmän luontevaa toimintaa etäopetuksen toteutuksessa. Opettajan tulisi esimerkiksi pystyä huomioimaan etäopetuksen ohessa käytävää chat-keskustelua opetuksen aikana ja tarvittaessa vastata sitä kautta tuleviin kysymyksiin. Korona-aika on edesauttanut monien etäopetus- ja kokousalustojen käyttöönottoa, mutta valitettavasti näiden alustojen ominaisuudet eivät vielä täysin tue etäopetusta. Osallistamisen mahdollisuudet ja erilaiset ominaisuudet tulevat kuitenkin nopeasti paranemaan.

Voiko lukiolaiselta kohtuudella vaatia itsellistä, aktiivista, omaehtoista opiskeluotetta?

Pahin ongelma ei loppujen lopuksi ole etäopetusalustojen tekninen kehittymisaste, vaan lukiolaisten väsyminen koronaan. Poikkeustilanteessa vaadittaisiin itsenäisen opiskelun taitoja, joita harvalla lukioikäisellä on. Ei voi vaatiakaan, että olisi, kun lukio on tähän asti ollut luokkakeskeistä oppimista, eikä itsenäistä opiskelua ole kunnolla opetettu. Itsenäinen opiskelu tulee lukiolaisille ajankohtaiseksi oikeastaan ensimmäisen kerran vasta heidän valmistautuessaan ylioppilaskokeisiin.

Koronapandemian alussa olisi pitänyt käydä läpi opiskeluvalmennusta. Käytännössä: miten kukin löytää oman itselleen sopivan opiskelutavan? Miten lukiolainen voi pohtia omaa tulevaisuuttaan ja sitä, mistä aineista hän on kiinnostunut, miten hän voi hyödyntää omia kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla? Nyt etäopiskelu monen kohdalla heikentää oppimista, koska työkaluja ei ole. Julkisuudessa on käyty keskustelua opiskelijoiden uupumisesta ja tehtävien suuresta määrästä. Eräs opettaja kommentoi asiaa näin: ”oikeastaan niitä läksyjä ei ole kovin paljoa, mutta kun oppilaat eivät osaa tai ole löytäneet itselleen sopivaa opiskelukäytäntöä.” Jos jokainen opiskelija löytäisi sellaisen, kouluun kulutettu aika olisi aikaisempaa pienempi, tulosten heikkenemättä.

Ainoa tuki kotoa on murahdus

Etäopetuksessa oleva nuori saattaa olla koko päivän kiinni isossa läksymäärässä. Vanhemmat eivät välttämättä osaa tukea nuorta, koska aikaa ei ole ja omat työtkin tulisi hoitaa. Vaikka nuori saisikin koulussa opettajalta kannustusta, tilanne kotona voi olla aivan toinen. Välttämättä edes hyväksyvää murahdusta ei kuulu. Monet lukiolaiset kaipaisivat kuitenkin aikuisen tukea opintoihinsa, varsinkin, jos itsenäinen opiskelu ei ole vielä tuttua ja hyviä käytäntöjä siihen ei ole syntynyt.

Opettajat ja oppilaat pitää kouluttaa uuteen opiskelutapaan

Opettajat yrittävät pitää kiinni opetussuunnitelman tavoitteista. Myös opettajille olisi koronan alussa pitänyt järjestää koulutusta. Miten aktivoidaan opiskelijat etäopetuksessa? Miten hyödynnetään ryhmätöitä, kokeita ja projektitöitä? Opettajien kanssa olisi pitänyt käydä läpi, mitä avustavaa teknologiaa on tarjolla sekä perehtyä eri alustojen käyttöön. Nyt kukin tekee miten taitaa, ja koronan lyödessä päälle vahvistuu opettajien näkemys ”menetetystä vuodesta”. Koronan aikana live-etäopetuksessa tulee perehtyä keskeisiin asioihin, mutta empaattisesti läsnäolijoita huomioiden. Tasaisella paatoksella vedetty tunti tai teoriapätkä voi saada oppilaat jopa nukahtamaan.

Uusi etäopiskelumoodi toimii osalle opiskelijoista. Maailmalla vannotaan lujasti etäopetukseen. Koronan jälkeinen aika tulee olemaan etäopetuksen paraatimarssia. Osalle opiskelijoita itsenäinen opiskelu toimii tarjoten rauhallisemman oppiympäristön. Joillekin se tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan opiskeluun jättäen aikaa omalle harrastukselle. Valitettavasti monelle etäopiskelusta on tullut kuormittavaa, ja samaan aikaan harrastukset ovat olleet suljettuina. Opiskelusessiot saattavat kestää koko päivän iltaan tai jopa yöhön asti.

Opettajan painajainen: silence black box

Oppitunteja on pidetty paikan päällä ja etänä. Vaikka on ollut mahdollista tulla luokkaan, monet ovat silti jääneet kotiin. Tällöin tulisi panostaa opiskeluun kotona. Eräs opettaja kertoi, että jokainen oppilas on mukana etäopetussessiossa ”mustana laatikkona”. Kun opettaja hieman huhuilee, opiskelijat kyllä heräilevät ja vastaavat. Tilanne on opettajalle hankala: hän ei tiedä kuinka moni opiskelijoista on oikeasti mukana opetuksessa saatikka seuraa aktiivisesti muistiinpanoja tehden. Etäopetuksessa oppilaan muistiinpanot oppitunnista ovat kullanarvoiset, sillä opettaja käy kurssin osalta läpi juuri ne keskeiset asiat, joista myös kokeeseen tulee kysymyksiä. Hyvien muistiinpanojen avulla voi kerrata luennolla esitettyä tehtäviä tehden ja teoriasisältöä hyödyntäen. Nyt on tartuttava härkää sarvista: jonkun olisi syytä näyttää visiota etäoppimisen toteutuksesta.

Koronakurimuksen loputtua opettajia pitää kouluttaa ja oppilaille pitää opettaa, mitä tarkoittaa itsellinen opiskelu, jossa voi itse päättää omista aikatauluistaan. Olisi hedelmällistä, jos kehitys- ja kasvatuspsykologit osallistuisivat keskusteluun. Heiltä tarvitaan näkemystä, kuinka nuori lukiolainen on valmis ottamaan vastuuta omasta arjestaan opiskelu huomioiden. Aikataulun laatiminen, opiskelussa vaadittavan lukujärjestyksen noudattaminen ja vapaa-ajan yhdistäminen osaksi arkea pitäisi olla mahdollista – onko se?