Perinteinen oppisisältöjen kustantaminen tulee saamaan rinnalleen tekoälyyn perustuvan joustavan ja uuden tavan laatia oppimateriaaleja. Tekoäly nopeuttaa sisältöjen laatimista ja tarjoaa jokaiselle opettajalle tai ryhmälle opettajia mahdollisuuden tuottaa opetuksessa tarvittavaa sisältöä. Jotta uusi kehitys olisi mahdollista on tekoälyratkaisut saatava integroitua oppimisalustoille pedagogisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi.

AI muuttaa ajatusta työstä ja tuo joustavuutta

Teknologian edetessä harppauksin myös opettajan työssä tapahtuu muutoksia. Enin osa opettajista opettaa yhä, mutta yhä useampi tuottaa jatkossa myös oppimateriaaleja. Osa opettajista voi ryhtyä tekemään sisältöjä, kun strukturoitua tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto ohjaa ja helpottaa oppimateriaalin työstämistä. Opetussuunnitelmien muutokset eivät enää ole niin raskaita, vaan niiden aiheuttamat muutokset sisältöön voidaan hoitaa normaalien päivityksien puitteissa osana tietokantapäivityksiä.

Opetus- ja koulutusaloilla, kuten muillakin aloilla tarvitaan lisää joustavuutta työhön. Mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön tulisi olla aiempaa enemmän. Jos kuormittavia työvaiheita voidaan keventää, niin uusia toimintatapoja kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti.

Kehittyneimmät AI ratkaisut voivat helpottaa arviointia

Sisällön laatimisen ohella pisimmälle menevissä teknologioissa on voitu hyödyntää tekoäly tehtävien laatimiseen. Kehittyneimmissä teknologioissa on mukana myös automaattinen tarkastaminen. Tällaiset ominaisuudet tulevat paitsi joustavoittamaan sisällön tuotantoa, niin myös jouhevoittamaan ja nopeuttamaan tehtävien ja kokeiden esitarkastusta

Kaupunkien ja kuntien opetustoimien kannattaa pohtia, millä tavoin tulevaisuudessa oppimateriaalit hankitaan. Tuhannen taalan kysymys on, miten kehittyneimmistä teknologioista koituva kustannussäästö voitaisiin jakaa mahdollisimman usealle vuodelle.

Eximiatutor.com teknologia on vuosien kehittämisen jälkeen nyt mahdollista ottaa avuksi helpottamaan opetus- ja koulutusalaa. Eximitautor.com teknologia tarjoaa useita uusia ominaisuuksia:

  • oppimateriaalien ja sisältöjen laatiminen helpottuu
  • harjoitus- ja koetehtävien laadinta nopeutuu,
  • aikaa säästyy tehtävien ja kokeiden arvioinnissa.

 

Palvelun käyttöönotto on taloudellisesti riskitöntä, hinta perustuu käyttäjämääriin.

 

Ole yhteydessä ja varaa aika esittelyyn: info@eximiatutor.com

 

Pasi Petäjä

Info: shop.eximiatutor.com