Lukion matematiikan opetus on mullistunut viime vuosikymmeninä, kun yhä tehokkaammat ja ominaisuuksiltaan monipuolisemmat laskimet ovat tulleet yleisemmiksi ja edullisemmiksi. Nykyään kirjakaupasta saa ostettua parilla kympillä pienen taskulaskimen, joka osaa approksimoida kulmien sinit, kosinit ja tangentit sekä laskea logaritmit. Jotkut laskimet pystyvät jopa laskemaan funktioiden derivaatan tai integraalin arvon. Viime vuosina symboliset laskimet, jotka pystyvät vaihe vaiheelta sieventämään monimutkaisiakin lausekkeita, ovat syrjäyttäneet graafiset laskimet. Kehitys on herättänyt tunteita puolin ja toisin. Osa on sitä mieltä, että kun normaalin laskemisen voi ulkoistaa laskimelle, jää enemmän aikaa miettiä soveltavia laskutehtäviä. Osan mielestä peruslaskut olisi hyvä osata tehdä myös käsin ja kalliin laskimen ostaminen voi olla iso kynnys toisille perheille ja eriarvoistaa oppimista.

Askel taaksepäin muuttaa valintakokeeseen valmistautumista

Lääketieteellinen tiedekunta on päättänyt siirtyä yksinkertaisen nelilaskimen käyttöön valintakokeessaan. Nelilaskin on laskin, jossa on vain peruslaskutoimitukset (plus, kerto, miinus ja jako) sekä mahdollisesti neliöjuuri. Näin kaikki hakijat ovat samalla viivalla eikä kenenkään valintakoemenestys ole kiinni siitä löytyykö omasta laskimesta tietty ominaisuus. Nelilaskimen käyttö voi olla haastavaa monelle monimutkaiseen laskimeen tottuneelle, ja valintakokeessa hyväksyttävä laskin tulisikin hankkia mahdollisimman pian. Valintakokeeseen tulisi harjoitella fysiikan ja kemian laskuja juuri nelilaskimella.

Fysiikan laskuissa voi toisinaan joutua selvittämään esimerkiksi lämpötilaa kaavalla, joka sisältää murtolausekkeen, jossa sekä osoittajassa että nimittäjässä on useampia muuttujia. Lämpötilan muutos saadaan jakamalla lämpöenergia Q ominaislämpökapasiteetin c ja massan m tulolla, Nelilaskimessa ei ole mahdollisuutta käyttää sulkuja, joten huolimaton laskija saattaakin laskea laskun

ja saada lukuarvoltaan väärän vastauksen. Tällaisessa tilanteessa tulee ensin laskea nimittäjään tulevan kertolaskun tulos ja sitten vasta näppäillä jakolasku nelilaskimeen. Peruslaskujärjestystä ja vaiheittain laskemista kannattaa siis ryhtyä harjoittelemaan niin pian kuin mahdollista.

Myös toisen asteen yhtälön ratkaiseminen saattaa aiheuttaa haasteita, jos on tottunut sijoittamaan ratkaisukaavan antamat luvut graafiseen tai symboliseen laskimeen. Nelilaskimen neliöjuuripainike saattaa olla ohjelmoitu ottamaan neliöjuuri ruudulla näkyvästä numerosta. Esimerkiksi yhtälön juuri

tulee selvittää neliölaskimella painamalla painikkeet järjestyksessä ”5, neliöjuuri, +, 1, : , 2”. Painamalla painikkeet järjestyksessä ”1, +, neliöjuuri, 5, :, 2” voi vastaukseksi saada luvun (√1 + 5) : 2 = 3.

Kaikkia tehtäviä ei voi ratkaista, tai ratkaisu pitää antaa tarkkana arvona

Matemaattinen perusosaaminen ja yhtälönratkaisutaidot ovat siis ratkaisevassa asemassa fysiikan ja kemian laskutehtävissä. Laskiessa täytyy olla koko ajan selvillä siitä, mitä tuntematonta on ratkaisemassa ja kuinka pitkälle yhtälöä kannattaa muokata ja sieventää. Graafisella ja symbolisella laskimella esimerkiksi kulman selvittäminen on melko mutkatonta, mutta nelilaskimesta puuttuvat sekä sini, kosini ja tangentti, että niiden käänteisfunktiot. Yhtälöstä sin(x) = 0,325 ei pysty nelilaskimella selvittämään kulmaa x. Tehtävässä saatetaan siis pyytää pelkästään kulman siniä, tai kulma pitää etsiä taulukosta, jossa on lueteltu erinäisten kulmien sinien arvoja. On myös mahdollista, että vastausta pyydetään muodossa x=arcsin (0,325) esimerkiksi monivalintatehtävässä.

Paras tapa valmistautua fysiikan tehtäviin on kuitenkin edelleen fysiikan tehtävien laskeminen. Liika uuden opetteleminen kerralla saattaa tuntua turhauttavalta, joten laskemista voi aluksi tehdä omalla tutulla laskimella. Nelilaskimeen kannattaa kuitenkin siirtyä heti kun laskurutiini on syntynyt. Tällöin kannattaa harjoitella erityisesti tehtävätyyppejä, jotka ovat nelilaskimella ratkaistavissa. Matemaattisia taitoja voi kehittää kertaamalla lukion matematiikkaa oppikirjojen avulla. Erityisesti kannattaa kerrata trigonometriset funktiot, logaritmit ja eksponentit sekä lausekkeiden sieventäminen. Nelilaskimen käyttö ja matematiikan taitojen vahvistaminen auttavat laskutehtävien lisäksi monivalintatehtävien ratkaisemisessa. Lääketieteen opiskelijahaun nettisivuja kannattaa tarkkailla päivitysten varalta.