Opetusministeriö on sopinut korkeakoulujen kanssa, että ne luopuvat pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä (http://yle.fi/uutiset/3-9271507). Ja painopiste siirtyisi jo annettuun näyttöön – käytännössä ylioppilaskirjoituksiin.

Tarkoitus on tietysti nopeuttaa ja suoraviivaistaa hakuprosessia. Malli suosii niitä, joilla on jo lukioon alkaessa tiedossa, että aikovat jatkaa opintoja korkeakoulussa. Paitsioon jäävät myöhemmin opiskelusta motivoituvat ja ammattikoulun käyneet.

Mieleen tulee myös, ovatko parhaat yo-kirjoittajat soveltuvimpia kaikille aloille? Toki ei esimerkiksi lääketieteellisen valintakoe tälläkään hetkellä testaa hakijan soveltuvuutta lääkärin työhön, vaan biologian, fysiikan ja kemian tuntemusta.

Osalla yliopistoista on ollut käytössä valinta yo-todistuksen arvosanojen pohjalta jo pitkään. DI-opintoihin on ainakin koko 2000-luvun ajan otettu linjasta riippuen 10 – 50 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan (käytännössä yo-todistus) pohjalta. Kauppatieteellisen yhteisvalintaan on tulossa maksimissaan 20 % kiintiö, joka valitaan yo-todistuksen pohjalta. On mielenkiintoista nähdä tapahtuuko näilläkin aloilla muutos valintakokeissa, jos kerran jo nyt on tunnistettu, että yo-koe on käypä indikaattori opiskelijan laadusta ja silti pidetään tarpeellisena vaativaa koetta muille.

Joka tapauksessa on mielenkiintoista kuulla, miten korkeakoulut kommentoivat esitystä ja löytyykö joukosta soraääniä.

Matti