Logopedian valintakoe uudistuu!

Oulun yliopisto on julkaissut ensi kevään logopedian valintakoevaatimukset, ja samalla huhut valintakokeen uudistumisesta saivat vahvistuksen. Uudistuksen myötä ensi kevään logopedian valintakokeeseen ei julkaista enää lainkaan ennakkomateriaalia: aiemmilta vuosilta tuttuja teoksia Puhuva ihminen ja Ihmisen anatomia ja fysiologia ei siis tarvitse enää kokeeseen päntätä.

Logopedian valintakokeeseen on jo muutaman vuoden ajan sisältynyt myös monivalintatehtävistä koostuva aineisto-osuus. Monivalinta säilyy tehtävätyyppinä edelleen, joten käytännössä erona aiempiin vuosiin on, että ensi keväänä kirjallisuuteen perustuva osuus jää kokeesta kokonaan pois ja aineisto-osuudesta saa aiempaa enemmän pisteitä. Kokeen kokonaispistemäärä on jatkossakin maksimissaan 40 pistettä. Koe on sama kaikissa yliopistoissa, joten Oulun yliopiston valintakoevaatimukset pitävät paikkansa myös muiden yliopistojen kohdalla.

Ennakkomateriaalista luopuminen on kiintoisa, joskaan ei kovin yllättävä, päätös yliopistoilta. Tällä hetkellä keskustelu valintakoeuudistuksista käy kiivaana, ja pyrkimyksenä on mahdollisimman monilla aloilla luopua pitkää valmistautumista vaativista koetyypeistä ja laajoista ennakkomateriaaleista ja painottaa kokeissa yhä enemmän juuri aineistojen hallintaa. Aineistokoe ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, etteikö kokeeseen voisi valmistautua; yksityiskohtaisen pänttäämisen ja ulkoluvun sijasta valmentautuminen kokeeseen vain täytyy toteuttaa eri tavalla.

Eximia valmentaa logopedian valintakokeeseen uudistuksesta huolimatta, ja logopedian valmennuskurssit järjestetään normaalisti. Kurssien sisältö muotoutuu uusiksi, sillä tulevaisuudessa kokeessa menestyminen on kiinni kyvystä analysoida ja jäsentää erilaisia aineistoja ja soveltaa tietoa. Kurssilla harjoitellaan siis jatkossa runsaasti erilaisten aineistojen käsittelyä ja tulkintaa ja tutustutaan erilaisiin aineistotyyppeihin. Kurssien sisältö tarkentuu nettisivuille myöhemmin, joten mikäli logopedia hakukohteena kiinnostaa, kannattaa olla kuulolla!