Logopedia tutkii ihmisääntä, puhetta ja kommunikaatiota

Logopedia on viime vuosina suosiotaan vahvasti kasvattanut koulutusala, joka tarkastelee laaja-alaisesti puhetta, kieltä ja niiden häiriöitä. Logopediaa voi opiskella Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Opinnoissa yhdistyvät puhetiede, psykologia ja lääketiede

Logopedian opinnoissa opiskelija perehtyy kattavasti puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettista luento-opetusta että käytännön harjoitteluita. Eri yliopistojen opinnoissa voidaan painottaa erilaisia sisältöalueita ja tutkimuskohteita.

Puheterapeuttina työelämässä

Suurin osa logopedian tutkinto-ohjelmista valmistuneista työskentelee puheterapeutteina kunnilla, valtiolla, yksityissektorilla tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Puheterapeuttien työtilanne on hyvä ja tullee säilymään sellaisena jatkossakin, mutta työllistymisessä on jonkin verran alueellisia eroja.

Uudistuva koe mittaa aineistojen hallintaa

Logopedian valintakoe uudistuu keväällä 2018, ja tulevaisuudessa koe on kokonaan aineistomuotoinen. Monivalintatehtävistä koostuva koe perustuu siis jatkossa kokonaan kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa menestyminen edellyttää hakijalta paineensietokykyä sekä taitoa poimia aineistoista oleelliset tiedot ja soveltaa niitä. Lue uudistuvasta valintakokeesta aiemmin kirjoitettu blogipostaus täältä!