Viikkotehtävän 6 ratkaisu: Protolysoituminen

a) HX + H2O ® X + H3O+

X- + H3O+ + NaOH ®NaX + 2 H2O

n(HX) = m / M = 1g / 372 g/mol = 0,00269 mol

n(NaOH) = n(HX)

V(NaOH) = n/c =0,00269 mol /0,0052 mol/l » 52 ml

Virhe: 1ml / 52 ml × 100% » 1,9 %

b) 1) HCl(aq)–liuos neutraloi emäksisiä ioneja:

HCl(aq) + HCOO(aq)® Cl(aq) + HCOOH(aq) tai

H3O+(aq) + HCOO(aq) ®H2O(l) + HCOOH(aq) tai

H3O+(aq) + Cl(aq) + HCOO(aq) ®H2O(l) + HCOOH(aq + Cl(aq)

2) KOH(aq)–liuos neutraloi muurahaishappoa:

KOH(aq) + HCOOH(aq) ® H2O(l) + HCOO(aq) + K+(aq) tai

OH(aq) + HCOOH(aq) ® H2O(l) + HCOO(aq) tai

K+(aq) + OH(aq) + HCOOH(aq) ®H2O(l) + HCOO(aq) + K+(aq)

c) Muurahaishappo on heikko happo, jonka happovakio on 1,8 ×10–4 mol/l.

laskimella:x = [H3O+] = 5,1069…×10–3 mol/l (tai x = negatiivisena mahdoton)

pH = –lg(5,1069…×10–3) » 2,29

Tehtävä 7: Hermosolun toiminta ja aivojen rakenne

a)Tunnista kuvaan merkityt aivoalueet.

b)Hermokudokselle on tyypillistä yhteyksien muodostaminen solujen välillä ja niiden dynaaminen muuttuminen. Näin muodostuvat hermoverkot mahdollistavat monimutkaisetkin kognitiiviset toiminnot, kuten lukemisen, ajattelemisen ja toiminnan ohjauksen. Millä tavalla aktiopotentiaali syntyy hermosolussa ja kuinka se etenee solusta toiseen?