Lääketieteen valintakoevaatimukset keväälle 2018 on julkaissut jo Oulun ylipisto, sekä Itä-Suomen yliopisto.

Valintakoe on 16.5.2018 klo 9-14.
Valintakoe tulee säilymään ennallaan ja perustuu jatkossakin 2003 opetussuunnitelman mukaisiin biologian, kemian ja fysiikan lukion oppimääriin. Kokeessa käytössä on viime kevään tapaan yksinkertainen nelilaskin.

Todistusvalintaa lääketieteellisen osalta otettu käyttön. Opiskelemaan voi edelleen päästä yhteispisteiden tai valintakokeen perusteella. Yhteispistekiintiössä humioitavat pisteet yo-todistuksen perusteella voivat olla enintään 36 lähtöpistettä. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72. Lisäksi saat ensisijaisuuspisteen ensimmäisestä hakukohteestasi (1 piste). Maksimipistemääräksi tulee siis 109 pistettä. Täten valintakokeella on ylioppilastodistukseen verrattaen suurempi painoarvo lääketieteelliseen hakiessa. Kokeeseen on osallistuttava ensisijaisena hakukohteena olevassa yliopistossa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Lääketieteelliseen tulee yhteisvalinta keväälle 2018. Yhteisvalinnan myötä voit hakea useaan eri yliopistoon samassa haussa ja asettaa yliopistot haluamaasi järjestykseen. Sinun on osallituttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä olet valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessasi. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin, hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen. Suurin osa tiedekunnista varannut noin 65 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Lisää tietoja valintakokeesta Eximian sivuilla tai osoitteessa Opintopolku.fi