Sekä fysiikan että biologian osiota vuonna 2018 on pidetty keskimääräistä helpompana, mutta niin en kommentoisi kemian tehtäviä – haastavuudeltaan koe oli kemian osalta tavanomainen. Tänä vuonna tehtäviä oli paljon, niin kemiassa kuin ylipäänsä! Kemiassa monivalintojen lisäksi oli tehtävä 2 sekä tehtävät 10-13.

Monivalintojen ensimmäinen osio (osio A) oli kemian oppimäärään liittyviä kysymyksiä ja niitä oliaikaisemmiltakin vuosilta tuttu määrä, 20 kpl.Noin puolet kysymyksistä oli perustasoisia, joissa kysyttiin esimerkiksi elektronikonfiguraatioita, hapetuslukuja sekä pH:ta. Osa kysymyksistä oli huomattavasti soveltavampia, piti esimerkiksi miettiä ilmiöiden endotermisyyttä. Vaikeustasoa kysymyksissä oli nostettu kysymyksen asettelulla Kysymyksissä esiintyi myös biokemiallisia molekyylejä, mikä testasi kokelaan yksityiskohtien hallintaa.

Tehtävä 2 oli suoraviivainen ja yllätyksetön orgaanisen kemian tehtävä, mikä näkyi pisteytyksessä: väärästä vastauksesta koko vastaus meni nollille ja yhteensäkään pisteitä olijaossa vain 12. Pistemäärä on tosiaankin vain – täytettävänä oli kuitenkin 81 kohdan lomake! Yhdellä tehtävällä pystyttiin testaamaan varsin monipuolisesti ja kattavasti orgaanisen kemian osaamista.

Tehtävässä 10 oleva reaktio on tuttu jokaisesta oppikirjasta, tosin sitä ei ole välttämättä kuvitettu kirjoissa. A-kohdassa prosenttilaskut eri muodoille kokonaiskonsentraatiosta ovat teknisesti hyvin helppoja. Myös b-kohdan kysymys ominaiskierrosta oli helppo, tosin aiheen painoarvo lukion opetussuunnitelmassa sekä myös oppikirjoissa(ja luultavasti myös opetuksessa) on vähäinen. C-kohdan kysymys hydrolyysistä on vaikeahko, mutta tyypiltään tavanomainen: molekyyli tuli myös piirtää vastaukseen. Jokaisesta kohdasta sai 4pistettä, yhteensä siis 12.

Tehtävä 11 oli ennen kaikkea soveltava tehtävä, jossa piti osata seuloa käytettyjen aminohappojen listasta aromaattiset aminohapot sekä ymmärtää entsyymien toimintaperiaate. Oleellista oli myös huomioida, että vapaa aminohappopää on tapana piirtää vasemmalle. Peptidiketjusta oli tosin malli tehtävänannon yhteydessä, joten ulkoa sitä ei varsinaisesti tarvinnut muistaa. Tehtävätyyppinä tällaista ei aiemmin ole ollut ja siksi tehtävä on ollut aikapaineisessa koetilanteessa haastava. Pisteitä oli jaossa runsaasti: 16!

Tehtävä 12 oli perinteinen, pitkähkö, kaksivaiheinen titraustehtävä, joka jo tehtävätyyppinä on varsin virheherkkä sen pituuden takia. Pisteitä oli jaossa 11.

Tehtävä 13 puolestaan testasi kaavan piirtämistaitoja, joita viime vuosina on ollut niukasti. Tällä kertaa systemaattisia nimiä ei käytetty vaan summakaavasta piti päätellä, että kysytyt molekyylit olivat dikarboksyylihappoja. Dikarboksyylihapoista oppikirjat mainitsevat useimmiten vain oksaalihapon. Pisteitä tehtävästä oli mahdollista saada 8.

Yllättävää tänä vuonna oli ehkäpä se, että kahdessa tehtävässä vastaus oli piirretty molekyyli. Jälleen kemian osuus painottui orgaaniseen kemiaan pidempien tehtävien osalta.