Jatketaan valmentautumista lääketieteen pääsykokeeseen kemian pohdintatehtävän parissa:

Hammaskiille on pääasiassa hydroksyyliapatiittia (Ca5(PO4)3OH), mutta myös jonkin verran fluoroapatiittia (Ca5(PO4)3F). Hydroksyyliapatiitti on niukkaliukoinen mineraali, mutta fluoroapatiitti on vielä niukkaliukoisempi. Pystytkö päättelemään näistä tiedoista, miksi on hyvä käyttää fluoria sisältävää hammastahnaa?
Pohdintaintoa!