Viimeisiä viedään!

Kursseilla alkavat viimeiset varsinaiset opetuskerrat olla käsillä. Opetusten jälkeen on varattu pieni hetki itsenäiselle kertaamiselle, joka huipentuu 5.5. pidettävään Lääketiede-kurssien kenraalikokeeseen jokaisella kurssipaikkakunnallamme. Koetehtävät on laadittu hyvissä ajoin, ja tänään ne koostetaan yhdeksi kokonaiseksi kokeeksi ja lähetetään etukäteen opettajille. Tarkastetut kokeet jaetaan takaisin ainekohtaisilla kertaustunneilla ja valtakunnallinen nimetön tuloskoonti julkaistaan nettioppimisympäristössämme heti, kun opettajat ovat tehtäväkohtaiset pisteet koonneet. Vaikka aikaa on vielä runsaasti ennen pääsykokeita, nopeasti ne kuitenkin lähestyvät. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa hetken rauhoittuminen ja katsastaa lukusuunnitelma läpi: missä mennään, täytyykö tehdä muutoksia, ja mihin asioihin kannattaa loppusuoralla erityisesti panostaa. Kenraalikoe antaa hyvää suuntaa siitä, mitkä osa-alueet ovat jo hyvin hallussa, ja mitkä tarvitsevat vielä viime hetken hionnan huippuunsa.
Tällä viikolla keskitytään biologiaan. Monesti lääketieteen pääsykokeeseen lukiessa panostetaan erityisesti ihmisbiologiaan, mutta on hyvä muistaa, että koko lukion biologia on pääsykoevaatimuksena. Niinpä tämän viikkoinen biologian pääsykoetyyppinen tehtävä ei liity ihmisbiologiaan, vaan aivan muuhun. Intoa tehtävän pariin!

Tehtävä: Pikkulimaska (Lemna minor) on makean veden irtokelluja, joka suosii rehevöityneitä elinympäristöjä. Tehokas ravinteiden otto juurimaisten rihmojen avulla sekä tehokas yhteyttäminen kolmen lehden avulla takaavat runsaan biomassan, etenkin valkuaisaineiden, tuotannon. Kotiakvaariossa pikkulimaska estää tehokkaasti levien kasvua.

A. Miten kuvaajat (1-4) osoittavat pikkulimaskalle ominaisen nopean kasvun ja valkuaisainetuotannon?
B. Miksi pikkulimaska estää akvaariossa levien kasvua?
C. Miksi pikkulimaskaa voidaan käyttää rehevöityneiden vesistöjen tehokkaana biopuhdistajana?
D. Mitä muita tapoja on estää rehevöitymistä ja kunnostaa jo rehevöityneitä vesistöjä?