Koronakriisistä huolimatta arki on jatkunut, tulemme jotenkin toimeen ja ennen kaikkea pystymme opiskelemaan. Mullistuksiakin tulemme kohtaamaan – emme vain vielä tiedä, millaisia. Monet toimialat ovat olleet kurimuksessa, mutta aivan kaikilla ei ole kurjuutta.

Videokokoussoftia kehittävillä firmoilla nimittäin on pyyhkinyt hyvin. Ne kilpailevat siitä, kenen palvelusta tulee suosituin ja mikä palvelu kohoaa kaupalliseksi standardiksi. Lisääntyvä tietoliikenne luo painetta myös tietoverkoille, ja uutta kapasiteettia on otettava käyttöön. Google ja Microsoft ovat laskeneet etäopetus ja -kokouspalveluidensa hintoja ja hamuavat lisää käyttäjiä itselleen. Opetus ja koulutus muuttuvat. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon.

Haasteena tuen puute

Etäopetus on tullut tutuksi meille kaikille, eritoten koululaisille. Osalle sopeutuminen uuteen on aiheuttanut harmaita hiuksia. Selvää on, että nuorimmat oppilaat tietysti tarvitsisivat enemmän käytännön ohjausta, aikuisen läsnäoloa ja tukea. Myös vanhemmat oppilaat yläasteella tai lukiossa kohtaavat etäopetuksen haasteita, eivätkä kaikki tahdo saada opiskeluaan käyntiin, kun kukaan ei ole vahtimassa ja vaatimassa, kuten luokkaopetuksessa.

Korona aiheuttaa turhautumista ja lisää heikosti menestyneiden oppilaiden haasteita. Harvalla oppilaalla tulokset ovat parantuneet parin tunnin päivittäisellä etäopetuksella ja sen jälkeisellä itsenäisellä työskentelyllä. Etäopetuksesta kärsivät ne, joilla on aiemminkin ollut haasteita opiskelussa ja keskittymisessä. Monella ongelmakierre siis syvenee. Myös sosiaaliset oppilaat, jotka ovat tottuneet vuorovaikutukseen, kärsivät. Näitä ongelmia pitäisi saada ratkottua paremmalla osallistamisella tai muulla tavalla. Hyvät, itseohjautuvat ja sopeutumiskykyiset oppilaat sen sijaan kärsivät vähemmän ja jopa hyötyvät, sillä he voivat opiskella omaksumiskykynsä tahdissa ja optimoida ajankäyttönsä paremmin.

Apuna tulevaisuuden teknologiat?

Haasteista huolimatta kaikki ymmärtävät, että etä- ja omaehtoinen opiskelu tulevat lisääntymään koulussa. Tulokset saattavat olla karmaisevia, mikäli kouluissa ei löydetä oikeanlaisia keinoja ja tapoja sekä erityisesti sopivia teknologioita oppimisen parantamiseksi. Etäopiskelussa onnistuminen edellyttää myös uusia teknologisia ratkaisuja. Ryhmätöiden ja itsellisten projektitöiden osuus saattaa lisääntyä, mutta siitä huolimatta perinteinen opettajajohtoinen opiskelukin säilyy. Pyrkimys oppilaiden jatkuvaan arvosteluun on yhä enemmän ollut esillä, vaikka sitä voi olla vaikea toteuttaa. Tämäkin vaade tulee lisäämään sopivien, jatkuvaa oppimista monitoroivien teknologioiden käyttöönottoa. Teknologian rooli on siis lisääntymässä koko ajan.

Etäopetus on myös törmännyt lain tulkintaan. Lukion opettajat pohtivat keväällä koronan ensimmäisen aallon iskettyä kokeiden järjestämistä etänä niin, että opiskelijan tietokoneen kamera olisi päällä. Havaittiin, ettei oppilaita voitu pakottaa pitämään kameraa päällä. Samaan aikaan moni korkea-asteen opettaja raportoi, että oppitunneilla ja luennoilla osa oppilaista piti kameraa poissa päältä, jolloin kuvan tilalla näkyi pelkkä musta laatikko. Professoreiden mielipiteet videokuvan puuttumisesta jakaantuivat tilanteen mukaan: mikäli painopiste oli tutkimuksessa, haittaa ei ollut. Luennoilla sekä kokemattomien tutkimusryhmien ja tutkijoiden koulutuksessa haitta oli kuitenkin ilmeinen.

Kun eräs juridiikan asiantuntijan esitti vielä näkemyksen, jonka mukaan videokuva saattaisi loukata kotirauhaa, oli soppa valmis! Samaan aikaan yliopistot painivat pääsykokeiden järjestämisen alhossa, eivätkä selvinneet haasteesta täysin kuivin jaloin jälkeenpäin tarkasteltuna. Ainakin viestintää olisi pitänyt petrata monta astetta. Kun käytäntöjä muutetaan nopealla aikataululla, ei juridiikka ole ajan tasalla. Tällaisessa tilanteessa meillä pitäisi olla mahdollisuus yleisen edun mukaiseen lainsäädäntöön, joka voitaisiin ottaa poikkeustilanteessa pikaisesti käyttöön yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi.

Nyt ja tulevaisuudessa koronan jälkeen tullaan itsenäisessä etäopiskelussa ottamaan käyttöön yhä ”viisaampia” ratkaisuja. Tekoälyratkaisut tulevat ja mahdollistavat syvällisenkin oppimisen sekä tuottavat opiskelijoille tietoa heidän omasta osaamisestaan. Lisäksi ne tarjoavat opettajille helpotusta työhön tarjoten samalla uudenlaisen tavan seurata kokonaisvaltaisemmin opiskelijoiden osaamisen ja kypsyyden kehittymistä.

Lue aiemmasta blogipostauksestamme, millaisen ratkaisun Eximia on kehittänyt vastataakseen omalta osaltaan tämän hetken ja tulevaisuuden oppimishaasteisiin!