Automaattinen tehtävien ja testien arviointi voidaan yhdistää osaksi keskeisiä koulutusalustoja, kuten Canvas, Itslearning ja Moodle. Myös muihin alustoihin on mahdollista saada tarkastusteknologia.

Koulutusalustoihin tekstiesseekysymyksiin integroidaan visuaalinen toiminto(moduuli), jossa opiskelija saa:

  • valita sopivan aiheen mukaisen tehtävän,
  • laatia tekstipohjaisen vastauksen ja
  • automaattisen arvioinnin (tarkastus, pisteytys ja palaute).

Rajapinta tai integraatio noudattaa yleistä learning tools interoperability  LTI- standardia.

Keskeistä palvelun käyttöönotossa on tehtävien ja mallivastauksien olemassaolo tai niiden laatiminen. Mallivastauksista muokataan ns. tarkasteita, joiden avulla AI- teknologia vertaa opiskelijan vastauksia ns. oikeaan vastaukseen.

Mallivastauksien muokkaaminen voidaan toteuttaa asiakkaan toimesta tai Eximia voi toteuttaa ne tilaustyönä.

Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää pääsyä tilaajan koulutusalustan palvelimelle. Annamme mahdollisista muokkauksista arvion ennen integraation aloittamista.

Ota yhteyttä ennen projektin aloittamista: info@eximiatutor.com