Farmasia on kiehtova ala, jota opiskeltuasi voit työllistyä monipuolisiin lääkehuollon tehtäviin: vaihtoehtoina ovat esimerkiksi lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja jakelu sekä erilaiset asiantuntijatehtävät ja farmaseuttista asiantuntemusta vaativa asiakaspalvelu. Alan tutkinnot ovat farmaseutin alempi ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto. Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa, ja hakija voi halutessaan hakea yhteishaussa samanaikaisesti eri yliopistoihin. Lääkkeitä luonnollisesti tarvitaan myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät ja monipuoliset työllisyysnäkymät.

Farmaseutin ja proviisorin opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan ja lääkehoitoon yleisesti. Lääkkeitä ja niiden käyttöä tarkastellaan myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Opintoihin sisältyy sekä teoriaopintoja että harjoitustöitä laboratoriossa ja pienryhmissä. Opiskelu on hyvin laaja-alaista ja sisältää vaihtelevia opetus- ja työskentelymuotoja. Pakollisten harjoittelujaksojen aikana opiskelija pääsee käyttämään farmaseuttista osaamistaan käytännön tilanteissa, kuten terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija voi myös valinnaisilla kursseilla täydentää koulutustaan itseään kiinnostavilla aiheilla.

Farmasian valintakoe on usein haastava erityisesti ensimmäistä kertaa hakevalle. Ensi kevään valintakoevaatimuksia ei ole vielä julkaistu, mutta viime vuosina valintakokeessa on ollut kaksi osuutta: fysiologia ja anatomia sekä kemia. Fysiologian osuuteen ennakkomateriaalina on ollut teos Ihminen: Fysiologia ja anatomia, kemian osuuteen lukion opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit (kurssit 1–5). Kemian tehtävät testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Koe on yleensä koostunut monivalintatehtävistä.

Farmasian ensi kevään valintakoevaatimukset julkaistaneen lähiaikoina. Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan, säilyvätkö vanhat valintakoevaatimukset vai tuleeko esimerkiksi osa kokeesta olemaan aineistomuotoinen. Seuraamalla Eximian nettisivuja kuulet uusista valintakoevaatimuksista ensimmäisten joukossa!