Erinomaisia uutisia, Eximia on mukana Kasvu Openin operoimalla Kasvupolulla 14 muun suomalaisen EDTECH yrityksen kanssa. Tarkoitus on sparrata ja hioa omaa kansainvälistymisstrategiaamme Eximiatutor.com kansainvälistymisessä Luvassa siis sparrausta strategian osalta ja rahoitusmahdollisuuksien arviointia. Onnittelut myös muille mukana olijoille. Pasi Petäjä, tj.: ”odotan erittäin hyvää sparrausprosessia, jossa asiat jalostuvat eri näkökulmien kohdatessa ja saadaan arvokkaita mielipiteitä.”

Excellent news, Eximia is involved in the Growth Path operated by Kasvu Open with 14 other Finnish EDTECH companies. The intention is to spar and refine our own internationalization strategy in the internationalization of Eximiatutor.com. Congratulations to the other participants as well. Pasi Petäjä, CEO .: “I look forward to a very good sparring process, where things are refined when different perspectives meet and valuable opinions are obtained.”