1. Motivation spelar en nyckelroll i lärandet. I synnerhet i kombination med uthållighet skapar det förutsättningar för att lära sig även stora enheter.
  2. Att anta nya saker kräver vakenhet och koncentration.
  3. Eximia Virtuell Gymnasium stöder multiplikation och arbetsminne. EVL är ett enkelt och enkelt sätt att upprepa och stödja ditt eget arbetsminne och inlärning.
  4. EVL: s artificiella intelligens ger omedelbar återkoppling och kritik. Intensiteten i studien och intresset för ämnet som ska studeras förblir starkare, vilket förbättrar förvärv av saker och studentens kompetens.
  5. Under sömnen struktureras dagens stimuli, såsom ämnen som lärs in och assimilering av saker, i långtidsminnet.
  6. Att komma ihåg saker är således förmågan att återkalla saker från långtidsminnet. Samtidigt är att lära sig nytt förknippat med återkallande.