Sinustako englannin kielen asiantuntija?

Englannin kieltä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Valintakoevaatimukset vaihtelevat yliopistoittain. Helsingin yliopistossa englannin kieli kuuluu kielten kandiohjelmaan, joka tekee tiivistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Englannin kielen opinnot koostuvat luento- ja harjoituskursseista, ja koulutus sisältää monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja, kuten ryhmätöitä, tiedonhakua, esseiden kirjoittamista ja kirjatenttejä. Kandiohjelmasta valmistuneella on hyvä kielitaito ja ymmärrys kielen roolista yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kandiohjelman jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkaa opiskelua maisteriohjelmassa,josta voi valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi. Monipuolinen koulutus antaa mahdollisuuksia työllistyä monenlaisiin tehtäviin, ja englannin maistereilla onkin suhteellisen hyvät työllisyysnäkymät.

Englannin kielen valintakoe on koostunut yleensä monivalintatehtävistä sekä avoimista kysymyksistä ja lyhyistä esseetehtävistä. Valintakoekirjallisuus on sisältänyt viime vuosina kielentutkimukseen johdattelevan teoksen The Study of Language (George Yule) ja lisäksi muuta kielentutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Valintakokeessa menestyminen edellyttää huomattavasti ylioppilaskoetta syvempää kielen ymmärtämistä ja hallintaa.

Kevään 2018 valintakoevaatimuksia ei ole vielä kielten kandiohjelmien osalta julkaistu, mutta lisätietoa saataneen Helsingin yliopistolta lähiaikoina. Jos kielten opiskelu kiinnostaa sinua, seuraa sivujamme, niin olet ensimmäisten joukossa kuulemassa, miten valmistaudut englannin valintakokeeseen ja millaista hyötyä valmennuskurssista voisi sinulle olla!