Yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi

Diplomi-insinöörin tutkinto on teknillis-tieteellisalan ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintoon kuuluu ensiksi suoritettava tekniikan kandidaatin tutkinto ja varsinainen diplomi-insinöörin tutkinto. Yhdessä koko tutkinto koostuu siis yleisopinnoista, aineopinnoista ja maisteritason opinnoista. Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat muun muassa kone-, sähkö-, energia-, rakennus-, ja kemiantekniikka, sekä tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media ja tuotantotalous.

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu seitsemän yliopistoa: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Åbo Akademin teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta. DI- koulutuksen yhteisvalinta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa.

Hakukohteesta riippuen hakija suorittaa matematiikan, fysiikan, kemian tai yhteiskuntatieteen valintakokeen. Matematiikan koe on pakollinen lähes kaikkiin koulutusohjelmiin haettaessa. Koe on kokonaisuudessaan muuttunut erittäin soveltavaksi, joten myös lukion oppimäärän ulkopuolisiin aiheisiin kannattaa esimerkiksi aineiston muodossa varautua.

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös koulutus- ja tutkimustöihin. Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla varsin hyvä, ja tutkinto hyvin arvostettu.

Pysykää siis kuulolla DI-koulutuksesta kiinnostuneet! Kevään 2018 valintakoevaatimuksia odotetaan kuumeisesti julkaistavaksi. Heti kun vaatimukset on julkaistu, niin kerromme tarkemmin hakemisesta, valintakokeesta ja siitä, mitä etua valmennuskurssista on tähän haastavaan valintakokeeseen valmistautumisessa.