Biotieteiden hakukohteisiin kuuluu hieman eri aluille painottuvia koulutusaloja. Yhteistä näille kaikille on vahva osaaminen solu- ja molekyylitason biologian ja kemian aloilla. Biotieteiden alan hakukohteita ovat Helsingin yliopiston molekyylibiotieteet, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston biolääketiede ja Tampereen yliopiston bioteknologia. Jokaiseen hakukohteeseen haetaan erillisen kokeen perusteella. Koulutusohjelmiin voi tulla valituksi pelkän valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan voidaan valita myös hakijoita MAOL:n ja BMOL:n kilpailumenestyksen perusteella tai avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Valintakoe

Valintakokeessa on kaksi perusosiota: biologian ja kemian osiot. Koe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin 1-5 (OPS 2005 käyttöönotettu). Koetehtävissä arvioidaan vastauksen johdonmukaisuutta, selkeyttä, päättelykykyä ja asioiden soveltamistaitoa. Tampereen yliopistoon on lukion oppimäärien lisäksi vaatimuksena solubiologian ja -kemian kirja Heino, Jyrki ja Vuento, Matti: Biokemian ja solubiologian perusteet 2014, 3. painos. Valintakokeessa menestyminen edellyttää asioiden perusteellisen hallinnan lisäksi sitä, että vastauksessa tiedot on jäsennelty ja perusteltu selkeästi. Tehtävät voivat yhdistellä biologian ja kemian osaamista.

Molekyylibiotieteet, Helsinki

Molekyylibiotieteitä voi opiskella Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta koe järjestetään vain Helsingissä. Hakijoista vain alle 10 % onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Bioteknologia, Tampereen yliopisto

Bioteknologiaa voi opiskella Tampereen yliopistossa lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta valintakoe järjestetään vain Tampereella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan hyväksytään vain noin 5 % hakijoista.

Biolääketiede, Turun yliopisto & Itä-Suomen yliopisto

Biolääketiedettä voi opiskella Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Kuopiossa). Valinta järjestetään biolääketieteen yhteisvalintana, eli valinnassa on yhteinen pistelaskenta ja yhteinen valintakoe. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea molempiin yliopistoihin. Yliopistot on asetettava ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeessa. Biolääketieteen valintakoe järjestetään samana päivänä kuin lääketieteellisten koulutusohjelmien valintakoe, joten sekä lääketieteen että biolääketieteen hakukohteeseen ei voi hakea samana vuonna. Turussa ja Kuopiossa alle 10 % hakijoista hyväksytään opiskelijaksi biolääketieteen koulutusohjelmaan.

Kurssit painotettu koulutusohjelman mukaan

Biotieteiden valmennuskursseilla paneudutaan biologiaan ja kemiaan nimenomaan valintakokeen näkökulmasta painottaen ihmiskehon ja luonnon biologiaa solu- ja molekyylitasolla. Kemiassa perehdytään orgaaniseen kemiaan ja erilaisissa biosysteemeissä tapahtuviin kemian ilmiöihin. Biotieteiden valmennuskurssit soveltuvat kaikkiin biotieteiden koulutusohjelmien pääsykokeisiin, mutta painotusalueet vaihtelevat hieman hakukohteen perusteella. Bioteknologian koulutusohjelmaan haettaessa kurssiin kuuluu myös valintakoekirjallisuuteen paneutuvat kaksi opetuskertaa.