Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja monipuoliset työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan myös akvaattisiin tieteisiin Helsinkiin ja ympäristötieteisiin Helsinkiin ja Lahteen. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. Tarkistathan aina valintaperusteet sen yliopiston hakuoppaasta, minne aiot hakea.

Valintakokeessa biologian tietämystä pitää osata soveltaa

Biologian valintakoe perustuu lukion biologian oppimäärään (BI1-5). Valintakokeen tehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa biologian aihealueet on hallittava sujuvasti ja opittua tietoa on pystyttävä soveltamaan. Tyypillisesti valintakoe sisältää viisi tehtävää, joista suurin osa on esseemuotoisia. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Koe edellyttää myös kuvaajien ja kaavakuvien tulkintaa. Biologian valmennuskurssilla kertaat ja syvennät biologian osaamistasi sekä tutustut vanhoihin valintakoetehtäviin. Kurssilla harjoitellaan myös vastaustekniikkaa valintakokeen kysymystyyppejä ja aineistoa silmällä pitäen. Jännittävää valintakoetilannetta pääset harjoittelemaan harjoituspääsykokeessa ja samalla testaat myös oman osaamistasosi jo ennen tositilannetta.